*English below*

Daar waar de Olympische Spelen stoppen, gaan de Clubkampioenschappen door! We hebben voor de komende maanden een paar challenges bedacht die volledig Corona-proof zijn.

Vanaf 17 april starten we met de eerste challenge: planken!
Dat klinkt misschien niet heel triatlon-specifiek, maar een goede core is wel randvoorwaardelijk om überhaupt goed te zwemmen, fietsen en lopen. Daarom starten we met de plank-challenge: wie heeft de sterkste core?

Wat is de challenge #1?
Zo lang mogelijk planken! Bekijk hier de challenge video voor de instructies:  https://youtu.be/zb_UiTmmz80
En hier pdf met de regels
Je hebt 10 dagen de tijd om je deelname video te maken en mee te doen met het clubkampioenschap

Hoe kan ik precies meedoen?

 • Maak een deelname video van jouw plank-challenge.
 • Stuur je video met de exacte tijd van start tot finish naar clubkampioenschap@dolfijntriathlon.nl
 • Vb: 2:07,3 = 2 min 7 sec 3 tiende sec
 • Let op: starttijd = start planken, finishtijd = plank is geknakt (zie instructies).
 • Plaats de video ook in het facebook-event van de Dolfijn-groep, dan krijgen we een leuke onderlinge competitie!
 • Insturen van de video kan tot en met zondag 26 april 23:59u.
 • De video’s zullen door de Clubkampioenschappen-commissie beoordeeld worden. Streng doch rechtvaardig :).
 • De uitslag wordt uiterlijk voor de volgende challenge bekend gemaakt.

SAVE THE NEXT DATES
In totaal komen er 5 challenges, houd de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende events!

Zet de volgende data alvast in je agenda, op de eerste dag wordt de challenge online onthuld en op de website & facebook gezet. Je hebt 10 dagen de tijd om jouw deelname video te maken en in te sturen:

 • Challenge 1:     17 – 26 april
 • Challenge 2:     8 – 17 mei
 • Challenge 3:     22 – 31 mei
 • Challenge 4:     5 – 14 juni
 • Challenge 5:     19 – 28 juni

*De challenge video en regels worden op de 1e dag, altijd vrijdag, geplaatst op de website en facebook event.

Puntentelling clubkampioenschap
Het is een wat andere vorm van clubkampioenschap, dus afhankelijk hoe de rest van de maanden gaan verlopen zullen we de puntentelling aan moeten passen of niet.
Voor de alternatieve clubkampioenschappen geldt dat we onderscheid hebben tussen mannen en vrouwen. De beste 10 mannen en de beste 10 vrouwen krijgen de punten en natuurlijk ontvangen mensen ook de deelname punten per deelname. Dus lekker meedoen en wordt kampioen!

*ENGLISH*
The Olympics are cancelled, but the Dolfijn club championships go on! We made up a few challenges for the next months which are totally Corona-proof!
The first challenge starts on Friday April 17th: planking! Maybe that doesn’t sound very triatlon specific, but a good core stability is a precondition for swimming, biking and running. That’s why we start with the planking-challenge: who has the best core stability?

What is the Challenge #1?
See the video for the instructions: https://youtu.be/vnp_lGuwMK0
And the pdf with the rules
You have 10 days time to make and send in your participation video for the club championship

How can I join?

 • Make a participation video of your planking-challenge
 • Send your video with the exact time from start to finish to clubkampioenschap@dolfijntriathlon.nl
 • Time needs to be 2:07,3 = 2 min 7 sec 3 tenth of a sec
 • Note: starting time = start planking, finish time = broken plank (see instructions)
 • Post this video also in the event on Facebook, then everybody can follow and enjoy the competition!
 • The deadline is Sunday April 26th at 23:59h
 • The video’s will be judged by the Clubkampioenschappen-committee, fair and firm!
 • We’ll publish the results before the next challenge

SAVE THE NEXT DATES
In total 5 challenges, keep you eye on the newsletters, website and facebook!
Put down the next dates in your agenda. On the first day, always Friday, the challenge will be revealed!
Then you have 10 days to make your video and send it in.

 • Challenge 1: 17 – 26 april
 • Challenge 2: 8 – 17 may
 • Challenge 3: 22 – 31 may
 • Challenge 4: 5 – 14 june
 • Challenge 5: 19 – 28 june

*The challenge video and rules will be revealed on the first day, always on Friday, to be found on the website and in the facebook event.

Championship points:
The championship is a bit different now, so depending on what will happen in the rest of the season, we have to decide to change or keep the point scoring as it is. For the alternative championship we make difference between men and women. The best 10 women get their points and the  best 10 men get their points and of course all participants get their participation points. So just join and be a champion!